Założeniem było stworzenie logo godnie reprezentującego wieloletnią firmę z tradycjami. Króluje w nim geometria przez co widać bezpośrednie odwołanie do takich wartości jak wysoka jakość, solidność, niezawodność i rzetelność biznesowa. 
Minimalistyczny charakter znaku, stanie się ponadczasowym symbolem jakości firmy, gdyż nie będzie wymagał "odświeżania" ani poprawek.
Back to Top