Logo Pani Bezy jest, zgodnie z wymaganiami Klientki, zaprojektowane w duchu lat '50 ubiegłego wieku (i to tych "amerykańskich"). Widać tu wyraźną inspirację modą pin-up. Minimalistyczna forma przedstawienia postaci i szczegóły wyraźnie dopełniają ten konkretny styl, a jednocześnie jasno wskazują czym zajmuje się Pani Beza.
Identyfikacja wizualna również oparta jest na stylu retro i pin-up.
Back to Top