Ten świetny sygnet zawiera w sobie pełną nazwę marki! 
Serce - to w domyśle LOVE, a stylizowana litera S to STORIES.
Strzała przebijająca znak jest niczym nadgryzienie w jabłku Apple - nikt nie ma wątpliwości co znak prezentuje, nawet kiedy jest przedstawiony w jednokolorowej (achromatycznej) wersji.
Back to Top