Pozytywnie nastrajać, wskazywać na rozwój i unikać nawiązań do korporacji - to główne założenia stojące za projektem tego logo. Żółw skórzasty w abstrakcyjnej formie, rysowany za pomocą trzech linii to głębokie nawiązanie do wyznawanych tu wartości. Cykl życia i rozwoju żółwia skórzastego jest świetnym wzorem do przeniesienia na logo marki uczącej rozwoju osobistego.
Back to Top