Idea logo Shearcon odnosi się bezpośrednio do słów, od których pochodzi nazwa (shear connection), ich faktycznego angielskiego znaczenia oraz celów jakie stawia sobie firma.
Jednolitość znaku i brak małych elementów, zdecydowane linie i symetria, a przede wszystkim prostota użytych kształtów, czyni go zapamiętywalnym oraz wygodnym w codziennym użytkowaniu. Logo jest czytelne zarówno w pomniejszeniu jak i powiększeniu. Jest łatwe do odtworzenia i zapamiętania. 
Back to Top