Stworzenie jak najbardziej uniwersalnego logo nawiązującego do tablicy rejestracyjnej stanu Teksas -  taki cel przyświecał projektowaniu tego logo. Uniwersalność ma polegać na wygodnym odwzorowywaniu znaku różnymi technikami i na różnych płaszczyznach.
Podstawową inspiracją były stare tablice rejestracyjne stanu Teksas oraz poprzednie logo. Świetnym uzupełnieniem pomysłu okazał się „ręczny” dopisek Warszawa - stworzony na wzór napisu California z tabli rejestracyjnych Kalifornii. W przypadku słowa BURGER, czcionka nawiązuje do liternictwa, które popularne było na „dzikim zachodzie”.
Back to Top